Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Nghệ sĩ Graffiti & Nghệ thuật Đường phố- Bộ sưu tập Sơn phun

Những năm 1960 là thập kỷ ra đời của graffiti hiện đại. Hoa Kỳ chắc chắn là khu vực chung, nơi mà bệnh graffitis đầu tiên phát sinh. Theo một số nguồn tin, chính Philadelphia là nơi mọi chuyện bắt đầu; tuy nhiên, những người khác lại xác định chính xác New York và các khu dân cư Da đen và Latino của nó, nơi âm nhạc hip-hop đang phát triển mạnh vào thời điểm đó. Cũng cần lưu ý rằng chính trong thời kỳ đó, bình xịt khí dung đã được phát minh để cung cấp cho các nghệ sĩ đường phố đầu tiên một phương tiện tiện lợi và tương đối rẻ. Trong lịch sử ban đầu của graffiti, thuật ngữ "nghệ sĩ" không được sử dụng phổ biến để mô tả những người tham gia vào văn hóa đường phố này. Ngược lại, họ chủ yếu được gọi là “người viết” hoặc “người đánh dấu”. Tại thời điểm này, bản chất của graffiti là tạo ra các thẻ hoặc chữ ký đơn giản và cố gắng sao chép chúng ở nhiều vị trí nhất có thể để mọi người có thể nhìn thấy chúng. Một số người gắn thẻ nổi tiếng nhất vào thời điểm đó là Julio 204 và Taki 183 có nguồn gốc ở New York và Corn Bread từ Philadelphia, tất cả đều được khẳng định là "thẻ đầu tiên", mặc dù rất khó xác định nó một cách chắc chắn.