Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Tranh in Graffiti, Tác phẩm nghệ thuật đường phố nguyên bản, Tác phẩm điêu khắc đô thị & nghệ thuật đại chúng

Tranh in Graffiti, Tác phẩm nghệ thuật đường phố nguyên bản, Tác phẩm điêu khắc đô thị & nghệ thuật đại chúngNgày nay graffiti đang trải qua một quá trình thể chế hóa và thương mại hóa cực độ và từ "nhà văn" được sử dụng trước đây có xu hướng được thay thế bằng thuật ngữ "nghệ sĩ đường phố". Mặc dù có những khác biệt này, nhưng một trong những yếu tố vẫn còn nguyên vẹn kể từ những năm 1960 là động lực để các nghệ sĩ tiếp cận càng nhiều người càng tốt, cho dù điều này được thực hiện trên đường phố hay thông qua các cuộc triển lãm trong bảo tàng. Từ khía cạnh này, nghệ thuật đường phố đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nó đã nhận được sự tôn trọng của công chúng và giới phê bình, những người không còn coi nó là nghệ thuật ngoại lai. Đồng thời, bản thân nghệ sĩ đã được công nhận và tác phẩm nghệ thuật của họ có giá trị hàng triệu đô la. Nói cách khác, liệu người ta tập trung vào việc thương mại hóa nghệ thuật đường phố như một bằng chứng của sự thoái hóa và mục nát hay như một hình thức nghệ thuật mang tính cách mạng vẫn đang tiến bộ và truyền bá chủ nghĩa giải phóng và hoạt động xã hội là điều còn phải tranh luận. Dù người ta có ý kiến ​​gì đi chăng nữa thì cuối cùng, graffiti vẫn là một phần sống động của nền văn hóa của chúng ta và nó tiếp tục hiện diện không chỉ trong nghệ thuật mà chúng ta sử dụng, mà còn trong các quảng cáo mà chúng ta nhìn thấy, quần áo chúng ta mặc và trên đường phố chúng ta đi bộ.