Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

AAVEI-2> Bức tranh điêu khắc gốc của Eddie Colla x D Young V

Mua AAVEI-2 Original Mixed Media Spray Paint, Tìm thấy Tác phẩm điêu khắc đối tượng Tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ đường phố graffiti nghệ sĩ nhạc pop hiện đại Eddie Colla x D Young V.

AAVEI-2 Hợp tác với D Young V và Eddie Colla 55 x 42 x 15 inch Hỗn hợp Phương tiện trên Gỗ, Bình phun, Súng nhựa 2014

Ảnh minh họa
Màu nâu
Màu Tân
Màu Màu xanh da trời
Địa Chỉ INC + Ánh sáng LC-17
Phương tiện truyền thông nhựa
Phương tiện truyền thông Gỗ
Phương tiện truyền thông Khai hoang
Phương tiện truyền thông Sơn phun
Phương tiện truyền thông Sẵn sàng để treo
Trung bình Gỗ
Nghệ thuật gốc Tác phẩm điêu khắc / hội họa gốc
Năm 2014
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc