Không có nghệ thuật trong giỏ hàng
Sách nghệ thuật & Ấn phẩm tác phẩm nghệ thuật

Sách của nghệ sĩ được coi là một loại hình nghệ thuật của thế kỷ 20, tuy nhiên việc sản xuất sách đã có từ nhiều thế kỷ trước. Không nên nhầm lẫn sách của nghệ sĩ với ghi chú của nghệ sĩ liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật cụ thể. Ngày nay, họ sử dụng một loạt các dạng mở rộng, từ dạng codex truyền thống đến dạng cuộn, bản hòa tấu hoặc thậm chí là các vật dụng linh tinh trong một chiếc hộp. Nói cách khác, ý định của nghệ sĩ về hình ảnh minh họa, chất liệu, bố cục và thiết kế đã tạo nên một cuốn sách của nghệ sĩ. Đương nhiên, các nghệ sĩ đường phố cũng đã chuyển sang loại hình nghệ thuật này, kết hợp các yếu tố graffiti điển hình với những yếu tố có liên quan đến hình thức một cuốn sách, hưởng lợi từ tính tương tác, tính di động và tính chất dễ dàng chia sẻ của tác phẩm nghệ thuật.