Không có nghệ thuật trong giỏ hàng
Sports Ball Art- Bóng rổ Bóng rổ

Cách tiếp cận mang tính thương mại ngày nay khuyến khích các nghệ sĩ đường phố thử nghiệm với một loạt các phương tiện và phương tiện không thể tưởng tượng được trước đây. Một danh mục cụ thể trong số đó là hàng thể thao, không chỉ bao gồm giày và quần áo mà còn hấp dẫn hơn là bóng, gậy bóng chày và nhiều loại khác. Khía cạnh thực tế của chúng chỉ là thứ yếu so với tính riêng biệt nghệ thuật đặt chúng ngang hàng giữa văn hóa thể thao và nghệ thuật cao, vì các tiêu chuẩn đương đại đều hướng đến sự tự do hoàn toàn của quá trình sáng tạo và các chất liệu liên quan.