Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Cảm ơn> Bức tranh gốc của Erik Otto

Artist: Erik Otto
DANH MỤC: Bức tranh
Kích thước: 13.50in x 19.75in

Giá bán: $2,000.00

Mua hàng Cảm ơn Bức tranh gốc Hỗn hợp-Phương tiện Acrylic, Bút chì & Sơn phun trên Giấy được Tìm thấy của nghệ sĩ đường phố graffiti hiện đại Erik Otto graffiti nghệ thuật đại chúng.

13.5x19.75 Bức tranh đa phương tiện gốc từ tác phẩm nghệ thuật hiếm của Erik Otto.

Ảnh minh họa
Màu Màu tím
Màu trắng
Khung hình Không khung
Địa Chỉ UK
Phương tiện truyền thông Acrylic
Phương tiện truyền thông bút chì
Phương tiện truyền thông Truyền thông hỗn hợp
Phương tiện truyền thông Sơn phun
Trung bình Giấy đòi lại
Nghệ thuật gốc Bức tranh gốc
Năm 2015
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc