Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Hơi thở rỗng> Bức tranh gốc của Craww

Artist: Craww
DANH MỤC: Bức tranh
Kích thước: 23.50in x 31.50in

Giá bán: $6,000.00

Mua Hollow Breath Original One of a Kind Charcoal & Acrylic Painting Art on Cradled Wood của Nghệ sĩ Graffiti đường phố nổi tiếng Craww.

Đã ký 2013 Bức tranh gốc 23.5x31.5

Ảnh minh họa
Màu Đen
Màu con le le
Màu đỏ
Khung hình Cradled Wood
Địa Chỉ GBTRM
Phương tiện truyền thông than
Phương tiện truyền thông Acrylic
Trung bình Gỗ
Nghệ thuật gốc Bức tranh gốc
Năm 2013
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc