Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Joker Brand- Green Pink> Bức tranh gốc của Ben Frost

Mua Joker Brand- Green Pink Original One of a Kind Hỗn hợp Phương tiện Acrylic & Phun sơn Tác phẩm nghệ thuật trên gỗ Cradled của Nghệ sĩ Graffiti đường phố nổi tiếng Ben Frost.

2022 'Joker Brand' - Acrylic và sơn phun trên bo mạch - Biến thể màu xanh lá cây / hồng 60cm x 60cm (23.5 x 23.5 inch) Có chữ ký, tiêu đề và ghi ngày tháng ở mặt sau

Ảnh minh họa
Màu đỏ
Màu Màu vàng
Màu trắng
Khung hình Sẵn sàng để treo
Địa Chỉ INC
Phương tiện truyền thông Sơn phun
Phương tiện truyền thông Acrylic
Phương tiện truyền thông Truyền thông hỗn hợp
Trung bình Cradled Wood
Nghệ thuật gốc Bức tranh gốc
Năm 2022
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc