Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

NYC MTA MAP 1st Element 1965> Bức tranh gốc của Cornbread- Darryl McCray

Mua NYC MTA MAP 1st Element 1965 Original One of a Kind Marker on Subway Train Map Bức tranh Tác phẩm nghệ thuật của Nghệ sĩ Graffiti đường phố nổi tiếng Cornbread- Darryl McCray.

Nghệ sĩ: Darryl "Cornbread" McCray Mô tả: Đã thay đổi Thế giới 196, Điểm đánh dấu trên bản đồ OG NYC MTA Giấy: Bản đồ MTA NYC Kích thước: 23 "x 32" (Inches) Kích thước phiên bản -1 Chữ ký tay & được đánh số bởi Nghệ sĩ

Ảnh minh họa
Màu Đen
Màu Màu xanh da trời
Màu Tân
Khung hình Không khung
Địa Chỉ INC
Phương tiện truyền thông Marker
Trung bình Bản đồ tàu điện ngầm
Nghệ thuật gốc Bức tranh gốc
Năm 2021
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc