Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Somewhere Over The Rainbow> Bức tranh truyền thông hỗn hợp gốc của Peter Van Flores

Mua Ở Đâu Đó Trên Cầu Vồng Original One of a Kind Wheatpasters, Ink & Spraypaint Painting Tác phẩm nghệ thuật trên gỗ cắt bằng tay của Nghệ sĩ Graffiti đường phố nổi tiếng Peter Van Flores.

2022 Bản gốc được ký ở đâu đó trên cây gỗ cắt cầu vồng Một sự tôn kính đối với tiền bạc. Mực, sơn phun và bột mì trên nhiều lớp gỗ cắt bằng tay. 1 trong 1 bản gốc

Ảnh minh họa
Màu Tân
Màu nâu
Màu cầu vồng
Khung hình Sẵn sàng để treo
Địa Chỉ BSMTW
Phương tiện truyền thông Mực
Phương tiện truyền thông Sơn phun
Phương tiện truyền thông Truyền thông hỗn hợp
Trung bình Gỗ
Nghệ thuật gốc Bức tranh gốc
Năm 2022
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc