MEEEEEOOOOOWWWWWWW!
Tác phẩm nghệ thuật giấy Blotter, bản in & nghệ thuật

Giấy Blotter Artwork, Prints & Art- Giấy Blotter được làm từ các vật liệu khác nhau với độ dày, độ mềm khác nhau, v.v. tùy thuộc vào ứng dụng. Nó thường được làm bằng bông và được sản xuất trên máy giấy đặc biệt. Tác phẩm nghệ thuật trên giấy thấm được in trên giấy thấm và sau đó đôi khi được đục lỗ thành các ô vuông nhỏ hoặc "tab" có thể được xé hoặc cắt rời. Hầu hết các thiết kế nghệ thuật blotter đều có các đường lưới như một phần của thiết kế để hỗ trợ việc đục lỗ hoặc được để lại dưới dạng lưới cắt.


Xếp theo: