MEEEEEOOOOOWWWWWWW!
Áp phích Gig, Nghệ thuật ban nhạc, Tác phẩm nghệ thuật âm nhạc

Áp phích Gig, Nghệ thuật Ban nhạc, Tác phẩm Nghệ thuật Âm nhạc- Áp phích biểu diễn là một quảng cáo của một ban nhạc, album nhạc, nghệ sĩ hoặc buổi hòa nhạc được đưa lên một không gian công cộng để tiêu dùng đại chúng và đã trở thành đồ sưu tầm có chất lượng đầu tư. Thông thường, áp phích biểu diễn bao gồm cả yếu tố ban nhạc văn bản và biểu trưng đồ họa, mặc dù áp phích ban nhạc có thể là đồ họa hoàn toàn hoặc văn bản hoàn toàn. Áp phích được thiết kế để vừa bắt mắt, vừa chứa nhiều thông tin và thường bao gồm nhiều nghệ sĩ âm nhạc được tạo ra bởi các nghệ sĩ nổi tiếng tài năng.


Xếp theo: