MEEEEEOOOOOWWWWWWW!
Tác phẩm nghệ thuật Graffiti được thêu tay / HPM & Nghệ thuật đường phố

Tác phẩm nghệ thuật Graffiti & nghệ thuật đường phố được tô điểm bằng tay & được vẽ bằng tay (HPM). Một số nghệ sĩ có thể sử dụng "sự phá hoại thông minh" như một cách để nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội và chính trị, trong khi các nghệ sĩ khác sử dụng không gian đô thị như một cơ hội để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật cá nhân. Các nghệ sĩ cũng có thể đánh giá cao những thách thức và rủi ro liên quan đến việc lắp đặt các tác phẩm nghệ thuật bất hợp pháp ở những nơi công cộng. Một động cơ phổ biến là việc tạo ra tác phẩm nghệ thuật theo định dạng sử dụng không gian công cộng cho phép các nghệ sĩ có thể cảm thấy bị tước quyền tiếp cận khán giả rộng hơn nhiều so với các phong cách hoặc phòng trưng bày khác cho phép.


Xếp theo: