Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Dollar Sign- State 4> HPM Fine Art được hoàn thiện bởi Steve Kaufman

Purchase Dollar Sign- State 4 Limited Edition Sơn dầu Nhúng bằng tay HPM Silkscreen In trên Canvas của nghệ sĩ đường phố graffiti Steve Kaufman nghệ thuật pop hiện đại.

AP Artist Proof, Unstretched, Mint trực tiếp từ nghệ sĩ năm 2002

Ảnh minh họa
Màu Màu vàng
Màu màu xanh lá
Phiên bản 50
Phiên bản Bằng chứng nghệ sĩ
Khung hình Không khung
Địa Chỉ XLPS-2
Phương tiện truyền thông Chỉnh trang bàn tay
Phương tiện truyền thông Serigraph
Phương tiện truyền thông Dầu
Trung bình Canvas
Năm 2002
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc