Không có nghệ thuật trong giỏ hàng
Nhiếp ảnh, Ảnh

Mua Nhiếp ảnh Graffiti, Tác phẩm nghệ thuật đường phố nguyên bản, Ảnh đô thị & Nghệ thuật đại chúng

Nghệ thuật Đường phố thường được hiển thị chuyển động trên bề mặt của các tàu điện ngầm đang di chuyển hoặc lặp lại khi cùng một thiết kế được gắn thẻ ở các vị trí khác nhau trên web đô thị. Mặt khác, nhiếp ảnh thường đi theo một hướng khác. Mặc dù các nhiếp ảnh gia thực sự thường thấy mình làm việc trên đường phố, nhưng đó là bên trong các phòng trưng bày và viện bảo tàng, nơi tác phẩm của họ thường kết thúc. Có suy nghĩ này, người ta có thể nghĩ rằng hai nghệ thuật thị giác khác nhau này không có nhiều điểm chung. Tuy nhiên, trong thời đại của chúng ta, nhiếp ảnh đang dần trở thành nguồn cảm hứng mới cho các nghệ sĩ đường phố đương đại, những người không ngần ngại đưa nó vào tác phẩm của mình, kết hợp các yếu tố từ cả hai lĩnh vực.