Không có nghệ thuật trong giỏ hàng
Phiên bản giới hạn Tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh & bình

Nghệ thuật thủy tinh có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại và Assyria, những nơi sản xuất thủy tinh được phát triển ồ ạt và phát triển rực rỡ qua nhiều thế kỷ. Sau đó, nhiều nền văn minh khác đã kết hợp phương tiện tinh vi, nhưng đòi hỏi nhiều và mong manh này. Ngày nay, kính vẫn được coi là vật liệu truyền thống ít nhiều đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó cũng đã tìm thấy nghệ thuật đường phố như một phương tiện đặc biệt và đồng thời bắt mắt.


Xếp theo: