Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Định lượng giấy Madison Avenue> Đối tượng nghệ thuật chạy giới hạn của Bape

Mua Trọng lượng giấy Madison Avenue Phiên bản giới hạn Đối tượng nghệ thuật Sưu tầm Tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ graffiti đường phố Bape.

2021 1G72-182-195 / Clear / F Madison Ave Thành phố New York Vật thể nghệ thuật định lượng giấy

Ảnh minh họa
Màu trắng
Phiên bản Hạn chế
Địa Chỉ WH-3
Phương tiện truyền thông nhựa
Trung bình nhựa
Trung bình Trọng lượng giấy
Khắc
Năm 2021
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc