MEEEEEOOOOOWWWWWWW!
Tác phẩm nghệ thuật ván trượt giới hạn

Các bộ bài hiện đại có kích thước khác nhau, nhưng hầu hết đều rộng từ 7 đến 10.5 inch (18 đến 27 cm). Có thể sử dụng sàn rộng hơn để có độ ổn định cao hơn khi trượt ván. Sàn ván trượt tiêu chuẩn thường dài từ 28 đến 33 inch (71 và 84 cm). Mặt dưới của bộ bài có thể được in bằng thiết kế của nhà sản xuất, để trống hoặc được trang trí bằng bất kỳ phương tiện nào khác.


Xếp theo: