Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Persue Invincible Collab Deck> Ván trượt nghệ thuật giới hạn

Artist: Dave Persue
Kích thước: 8.00in x 31.00in

Giá bán: $390.00

Mua Persue Invincible Collab Deck Phiên bản giới hạn Silkscreen Skateboard nghệ thuật của nghệ sĩ văn hóa đường phố Persue.

Đã đăng nhập Metallic Marker on Deck Face 2021 Phiên bản Graffiti 50

Ảnh minh họa
Màu đỏ
Màu Màu xanh da trời
Màu màu xanh lá
Phiên bản 50
Địa Chỉ SBB8
Phương tiện truyền thông Màn tơ
Trung bình Ván ép
Trung bình Gỗ
Năm 2021
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc