Không có nghệ thuật trong giỏ hàng
Đồ chơi nghệ thuật BE @ RBRICK

Bearbrick (kết xuất [email được bảo vệ]) là một món đồ chơi sưu tầm được thiết kế và sản xuất bởi công ty MediCom Toy Incorporated của Nhật Bản. Cái tên này có nguồn gốc từ thực tế là hình này là một đại diện theo phong cách hoạt hình của một con gấu và nó là một biến thể của thiết kế Kubrick của MediCom. Dấu hiệu ở vị trí của chữ a là một thiết bị trực quan là một phần của thương hiệu Bearbrick, và do đó, một thương hiệu của MediCom Toy.


Xếp theo: