Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Avocado Artist Proof SuperKranky Set> Janky Art Toy by Sket One

Mua Avocado Artist Proof SuperKranky Set Limited Edition Vinyl Artwork Tác phẩm nghệ thuật đường phố Đồ chơi có thể sưu tầm được của Sket- One

AP Artist Proof 2022 Phiên bản có chữ ký & đánh số của chỉ 10 bộ phận làm bằng tay siêu dẻo tùy chỉnh Super Kranky của Jankey bởi Sket One. Đi kèm Bàn tay Embleshied with Paint Pool Underlayment 7 Mini Spray Can Element.

 Những mảnh này đi kèm với: Tách sơn tùy chỉnh (Mỗi mảnh sẽ là duy nhất) 3D Resin Puddle Place Matt Resin Kranky Spraycan Đã ký và đánh số trên nắp

Ảnh minh họa
Màu trắng
Màu màu xanh lá
Phiên bản 10 HPM
Phiên bản Bằng chứng nghệ sĩ
Địa Chỉ LC-20
Phương tiện truyền thông Mực
Phương tiện truyền thông Sơn phun
Trung bình Vinyl
In
Năm 2022
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc