Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Magnus UberKranky SuperKranky> Janky SuperPlastic Art Toy by Sket One x Add Fuel

Artist: Sket-One
Kích thước: 10.00in x 15.00in

Giá bán: $590.00

Mua Magnus UberKranky SuperKranky Janky SuperPlastic x Sket One x Add Fuel Limited Edition Vinyl Artwork Tác phẩm nghệ thuật đường phố Đồ chơi có thể sưu tầm

Đầu tiên trong loạt, 1 inch của bức tranh tường lát gạch xanh Kranky.

Ảnh minh họa
Màu con le le
Màu trắng
Màu Màu xanh da trời
Phiên bản Hạn chế
Địa Chỉ MPRMC2
Phương tiện truyền thông nhựa
Trung bình Vinyl
Trung bình nhựa
Đóng dấu
Năm 2021
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc