Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Pride Fashion EDC SuperGuggi> Đồ chơi nghệ thuật Vinyl giới hạn của Guggimon

Mua Pride Fashion EDC SuperGuggi Limited Edition Vinyl Art Toy Collection Tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ graffiti đường phố Guggimon.

PRIDE được tạo ra tại bữa tiệc after-after lịch sử của Guggi khi độ rung đang ở mức cao và chất điện giải đang ở mức thấp

Ảnh minh họa
Màu cầu vồng
Màu trắng
Màu Tân
Phiên bản Hạn chế
Địa Chỉ MPRMC2
Địa Chỉ LC11
Phương tiện truyền thông Vinyl
Phương tiện truyền thông nhựa
Trung bình nhựa
Năm 2021
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc