Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Oxnard Orange SuperKranky> Janky SuperPlastic Art Toy x Sket One

Artist: Sket-One
Kích thước: 5.00in x 8.00in

Giá bán: $390.00

Mua Oxnard Orange SuperKranky Janky SuperPlastic x Sket One phiên bản giới hạn Vinyl Artwork Tác phẩm nghệ thuật đường phố Đồ chơi có thể sưu tầm

Trong phối màu thứ hai của Kali Kolors Kranky, Superplastic & Sket One đã hợp tác một lần nữa để mang đến cho bạn sự bùng nổ của Oxnard Orange vào Bộ sưu tập Kranky của bạn! Mới được vắt kiệt, bổ sung mới TANGY này cho gia đình Kranky. Điều này sẽ đáp ứng lượng vitamin C. 8 inch hàng ngày của bạn.

Ảnh minh họa
Màu Đen
Màu trái cam
Màu cầu vồng
Phiên bản 666
Địa Chỉ HỘP T4
Địa Chỉ BSMTW + T2
Địa Chỉ UK
Phương tiện truyền thông nhựa
Trung bình Vinyl
Trung bình nhựa
In
Năm 2021
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc