Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Pasadena Pink SuperKranky> Janky SuperPlastic Art Toy x Sket One

Artist: Sket-One
Kích thước: 5.00in x 8.00in

Giá bán: $390.00

Mua Pasadena Pink SuperKranky Janky SuperPlastic x Sket One Limited Edition Vinyl Artwork Tác phẩm nghệ thuật đường phố Đồ chơi có thể sưu tầm được

Sket One đã cung cấp Kali Kolor thứ 3, Vòi phun, nắp có thể tháo rời và OG RATTLE đó đều được bao phủ bởi một màu hồng điện.

Ảnh minh họa
Màu Hồng
Màu Đen
Màu cầu vồng
Phiên bản 1111
Địa Chỉ BSMTW + T2
Địa Chỉ INC
Phương tiện truyền thông nhựa
Trung bình Vinyl
Trung bình nhựa
Đóng dấu
Năm 2021
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc