Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Popsicle Orange Artist Proof SuperKranky Set> Janky Art Toy by Sket One

Mua Popsicle Orange Artist Proof SuperKranky Set Limited Edition Vinyl Artwork Tác phẩm nghệ thuật đường phố Đồ chơi có thể sưu tầm được của Sket- One

AP Artist Proof 2022 Phiên bản có chữ ký & đánh số của chỉ 10 bộ phận làm bằng tay siêu dẻo tùy chỉnh Super Kranky của Jankey bởi Sket One. Đi kèm Bàn tay Embleshied with Paint Pool Underlayment 7 Mini Spray Can Element.

 Những mảnh này đi kèm với: Tách sơn tùy chỉnh (Mỗi mảnh sẽ là duy nhất) 3D Resin Puddle Place Matt Resin Kranky Spraycan Đã ký và đánh số trên nắp

Ảnh minh họa
Màu trắng
Màu trái cam
Phiên bản 10 HPM
Phiên bản Bằng chứng nghệ sĩ
Địa Chỉ LC-14
Phương tiện truyền thông nhựa
Trung bình Vinyl
Trung bình nhựa
In
Năm 2022
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc