Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

General Janky's Hot 'n Sweaty Wings- King Janky The 5.5> Đồ chơi nghệ thuật siêu dẻo

Kích thước: 1.00in x 3.50in

Giá bán: $100.00

Mua King Janky The 5.5 "General Janky's Hot 'n Sweaty Wings" SuperPlastic Limited Edition Vinyl Artwork Tác phẩm nghệ thuật đường phố Đồ chơi có thể sưu tầm được

2020 Hiển thị với Hộp

Người thừa kế ngai vàng thứ năm rưỡi thích đôi cánh của mình như thích đôi cánh của mình - nóng toát mồ hôi! Bao gồm dấu hiệu, vương miện ớt, hộp sữa và rất nhiều nước sốt để đi xung quanh.

Ảnh minh họa
Màu Đen
Màu trắng
Màu Màu vàng
Màu đỏ
Phiên bản Hạn chế
Địa Chỉ BSMTW + T4
Phương tiện truyền thông nhựa
Trung bình Vinyl
Trung bình nhựa
Đóng dấu
Năm 2020
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc