Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Alcides Escobar / WWI Soldier- Royals> Tác phẩm thẻ bóng chày cổ điển được hoàn thiện bởi Pat Riot

Mua Alcides Escobar / WWI Soldier- Royals Phương tiện hỗn hợp được ghép bằng tay độc đáo trên Thẻ bóng chày cổ điển của Pat Riot.

2014 Phương tiện hỗn hợp gốc được đóng dấu Lớp trên MLB Thực trên cùng Thẻ cổ điển với nghệ thuật đại chúng như: Alcides Escobar / WWI Soldier- Royals

Ảnh minh họa
Màu trắng
Màu nâu
Khung hình Chủ thẻ
Địa Chỉ Hộp B4
Phương tiện truyền thông Phương tiện truyền thông hỗn hợp
Phương tiện truyền thông Chỉnh trang bàn tay
Trung bình Thẻ thể thao cổ điển
Nghệ thuật gốc
Đóng dấu
Năm 2014
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc