Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Đã xử lý và làm giàu> Bức tranh gốc của Dave Pollot

Artist: Dave Pollot
Kích thước: 17.50in x 24.00in

Giá bán: $4,000.00

Mua Tranh sơn dầu gốc đã qua xử lý và làm giàu trên Vải nghệ thuật tìm thấy của nghệ sĩ đường phố graffiti Dave Pollot nghệ thuật đại chúng hiện đại.

'Đã qua xử lý và làm giàu'-Dầu gốc trên tác phẩm nghệ thuật được tìm thấy bởi Dave Pollot- Nền là một bức tranh đóng khung trên canvas- Được ký bằng sơn dầu của Nghệ sĩ-Bao gồm các biện pháp có chữ ký 17.5 x 24 "bao gồm cả khung

Ảnh minh họa
Màu màu xanh lá
Màu Tân
Màu nâu
Khung hình Framed
Phương tiện truyền thông Dầu
Trung bình Canvas
Trung bình Yêu cầu lại
Nghệ thuật gốc Bức tranh gốc
Năm 2020
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc