Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Mur> Bức tranh acrylic phun sơn gốc theo bản quyền

Artist: Bản quyền
DANH MỤC: Bức tranh
Kích thước: 32.00in x 40.00in

Giá bán: $6,000.00

Mua Mur Original One of a Kind Sơn xịt & Tác phẩm nghệ thuật tranh acrylic trên vải kéo dài của Bản quyền nghệ sĩ văn hóa đại chúng nghệ thuật đường phố phổ biến.

2000 Bức tranh gốc có chữ ký Kích thước 32x40

Kích thước khung 41.5 X 33.5 inch

Ảnh minh họa
Màu Đen
Màu Hồng
Màu Màu tím
Khung hình Khung tùy chỉnh
Địa Chỉ INC
Phương tiện truyền thông Acrylic
Phương tiện truyền thông Sơn phun
Phương tiện truyền thông Truyền thông hỗn hợp
Trung bình Canvas
Nghệ thuật gốc Bức tranh gốc
Năm 2000
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc