Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Cảm ơn Tagged Cardboard> Bản vẽ gốc của Lyric One

Artist: Lyric One
DANH MỤC: Bản vẽ
Kích thước: 24.00in x 36.00in

Giá bán: $290.00

Mua hàng Cảm ơn Được gắn thẻ Các tông Nguyên bản Phun sơn Vẽ tay trên Các tông Có Băng của Nghệ sĩ Đường phố Hiện đại Lyric One.

2021 Thẻ vẽ lớn được ký 24x36 Tác phẩm nghệ thuật

Ảnh minh họa
Màu nâu
Màu Tân
Màu Đen
Khung hình Không khung
Địa Chỉ O3
Phương tiện truyền thông Sơn phun
Trung bình Các tông
Nghệ thuật gốc Thẻ gốc
Có, gắn thẻ
Năm 2021
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc

Bản vẽ nghệ thuật đường phố!