Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Hòa bình & Tự do Dấu hiệu đường phố bằng kim loại Dove> Biển báo đường phố có tác phẩm nghệ thuật giới hạn của Shepard Fairey

Mua Hòa bình & Tự do Dấu hiệu đường phố bằng kim loại Dove phiên bản giới hạn Giấy lụa 2 màu In trên chất liệu biển báo đường phố Graffiti Nghệ thuật đại chúng hiện đại của Nghệ sĩ Shepard Fairey x Beyond The Streets.

Biển báo đường phố phản quang bằng kim loại năm 2021 có đính kèm phiên bản COA có chữ ký 350 Kích thước 24x24

Ảnh minh họa
Màu trắng
Màu Đen
Màu đỏ
Phiên bản 350
Khung hình Biển báo
Phương tiện truyền thông Mực
Phương tiện truyền thông Màn hình lụa 2 màu
Trung bình Kim loại
Trung bình Biển báo
Có COA
Năm 2021
Bậc thầy của X vào ngày 12-13-2021 06:49 sáng
Viết nhận xét
BadXuất sắc