Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Bricks Graffiti Bubble> Sơn phun gốc của DrNuse89

Artist: DrNuse89
DANH MỤC: Bức tranh
Kích thước: 9.00in x 3.00in

Giá bán: $75.00

Mua Gạch Graffiti Bong bóng Original One of a Kind Hỗn hợp Phương tiện Phun sơn Tác phẩm nghệ thuật trên vải kéo dài của Nghệ sĩ Văn hóa Pop Nghệ thuật Đường phố DrNuse89.

Tranh gốc đã ký năm 2022 Kích thước 9x3

Ảnh minh họa
Màu đỏ
Màu nâu
Khung hình Sẵn sàng để treo
Phương tiện truyền thông Acrylic
Phương tiện truyền thông Sơn phun
Phương tiện truyền thông Truyền thông hỗn hợp
Trung bình Canvas
Nghệ thuật gốc Bức tranh gốc
Năm 2022
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc