Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Thư ưu tiên Double- Blue 2> Nhãn thẻ Graffiti gốc Slap-Up của Sabre

Artist: Saber
DANH MỤC: Slap-Up
Kích thước: 4.25in x 5.50in

Giá bán: $40.00

Mua Thư ưu tiên Double- Blue 2 Original Marker Slap-Up Label Paint / Drawing Art trên USPS Label của Tru Graffiti Legend Sabre Modern Street Artist.

2020 Original Slap Up Sticker Graffiti Art Tag, Marker 4.25x5.5 đã ký trên Nhãn thư ưu tiên USPS.

Ảnh minh họa
Màu Màu xanh da trời
Màu đỏ
Màu trắng
Khung hình Không khung
Địa Chỉ 75-1
Phương tiện truyền thông Marker
Trung bình Nhãn USPS
Nghệ thuật gốc Bản gốc
Có, được gắn thẻ
Năm 2020
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc