Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Detroit Entities Alpha> Bức tranh gốc của Askew One

Artist: Askew One
Kích thước: 48.00in x 48.00in

Giá bán: $5,000.00

Mua các thực thể Detroit Alpha Original Painting Acrylic và Phun Sơn trên Plexiglass của Askew Một nghệ sĩ đường phố graffiti nghệ thuật đại chúng hiện đại.

"Detroit đã bắt đầu toàn bộ quá trình suy nghĩ này trong chuyến thăm đầu tiên của tôi vào năm 2009. Tôi nghĩ phép ẩn dụ về Entropy là trên khắp thế giới nhưng cũng mở rộng đến Detroit. Entropy trong trường hợp của Detroit là sự mở rộng của con người và ngành công nghiệp. Mặc dù vậy, công việc này là lạc quan, như Detroit. Đó là về những khởi đầu mới. " - HỎI ​​MỘT

Ảnh minh họa
Màu đỏ
Màu Màu xanh da trời
Màu Đen
Màu con le le
Khung hình Khung tùy chỉnh
Phương tiện truyền thông Acrylic
Phương tiện truyền thông Sơn phun
Trung bình plexiglass
Trung bình nhựa
Nghệ thuật gốc Bức tranh gốc
Năm 2013
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc