Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Rise Above> Tác phẩm nghệ thuật sơn phương tiện hỗn hợp gốc của D * Face x Shepard Fairey

Artist: D * Mặt
DANH MỤC: Bức tranh
Kích thước: 19.00in x 21.25in

Giá bán: $10,000.00

Mua Tăng Trên Bản gốc Tác phẩm nghệ thuật cắt dán, sơn phun & sơn lụa trên giấy mỹ thuật của Graffiti Artist Legends D * Face x Shepard Fairey.

2021 Có chữ ký phía dưới bên phải của cả hai nghệ sĩ Cắt dán bằng Bản vẽ màn hình đã lưu trữ và Sơn phun. Đóng khung bằng gỗ sồi nhuộm đen. 21 1/4 x 18 7/8 trong 54 x 48 cm

Ảnh minh họa
Màu trắng
Màu Tân
Màu Đen
Khung hình Khung nghệ sĩ
Địa Chỉ INC
Phương tiện truyền thông Sơn phun
Phương tiện truyền thông Truyền thông hỗn hợp
Trung bình Giấy mỹ thuật
Nghệ thuật gốc Bức tranh gốc
Năm 2021
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc