Không có nghệ thuật trong giỏ hàng
Áp phích Gig, Nghệ thuật ban nhạc, Tác phẩm nghệ thuật âm nhạc

Các áp phích quảng cáo thường được xem và tạo ra với suy nghĩ rằng chúng là sản phẩm tiêu dùng đại chúng. Kết quả là, chúng có một vị trí đặc biệt trong văn hóa đại chúng, vì chúng phản ánh ý tưởng của xã hội và nghệ sĩ về cái đẹp, chính trị và về cơ bản là mọi khía cạnh của đời sống công chúng. Cho dù nó quảng cáo một ban nhạc, một bộ phim, một nghệ sĩ hay một buổi hòa nhạc, thì trên hết, một poster biểu diễn hay phải có 2 điều: bắt mắt và nhiều thông tin. Vì vậy, mặc dù mục đích chính của các áp phích biểu diễn là công khai, nhưng thường thì cuối cùng chúng vẫn giữ lại cho chúng ta những kỷ vật sưu tầm được. Đương nhiên, các nghệ sĩ đường phố cũng không ngần ngại thử nghiệm nghệ thuật áp phích biểu diễn, kết quả là tạo ra một số tác phẩm di sản mang tính biểu tượng với ý thức mạnh mẽ về bản sắc và cộng đồng  


Xếp theo: