Không có nghệ thuật trong giỏ hàng
Nhiếp ảnh, Ảnh

Nhiếp ảnh, Ảnh- Nhiếp ảnh là nghệ thuật, ứng dụng và thực hành tạo ra hình ảnh bền bằng cách ghi lại ánh sáng, bằng điện tử bằng cảm biến hình ảnh hoặc bằng phương pháp hóa học bằng vật liệu nhạy sáng như phim ảnh.