Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Dấu hiệu- Màu đen> Bản in HPM được làm bằng tay theo bản quyền

Artist: Bản quyền
Kích thước: 13.75in x 19.75in

Giá bán: $590.00

Dấu hiệu mua hàng - Phiên bản giới hạn màu đen Silkscreen HPM 2 màu được làm bằng tay trên giấy màu nước Fabriano của nghệ sĩ đường phố graffiti bản quyền nghệ thuật pop hiện đại.

Bản quyền (Thế kỷ 20) Dấu hiệu (Đen), 2016 Bản in phương tiện hỗn hợp màu trên giấy màu nước Fabriano 19-3 / 4 x 13-3 / 4 inch (50.2 x 34.9 cm) (tờ) Ed. 2/13 Được ký và đánh số bằng mực dọc theo cạnh dưới.

Ảnh minh họa
Màu Tân
Màu Gói Vàng
Màu Đen
Phiên bản 13
Khung hình Không khung
Địa Chỉ 1620-4
Phương tiện truyền thông Màn hình lụa 2 màu
Phương tiện truyền thông Chỉnh trang bàn tay
Trung bình Giấy màu nước Fabriano
Năm 2016
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc