Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Lightning Strikes HPM> Hand-Embellished Print by Prefab77

Artist: Prefab77
Kích thước: 22.00in x 33.00in

Giá bán: $1,250.00

Mua Lightning Strikes HPM Hand-Embellished Limited Edition Silkscreen Print Art trên Oralite Reflective Film Paper của Nghệ sĩ Prefab77 Tác phẩm Pop Đương đại.

2012 HPM Hand Embellished Hand Embellished Phiên bản giới hạn có chữ ký & đánh số của 10 tác phẩm nghệ thuật Kích thước 22x33

Prefab77 (thế kỷ 20) Lightning Strikes, 2012 Bản in màu với sự tô điểm bằng tay trên Phim phản xạ Oralite 33 x 22 inch (83.8 x 55.9 cm) (tờ) Ed. 8/10 Được ký và đánh số bằng mực dọc theo cạnh dưới Được xuất bản bởi Lazarides, London

Ảnh minh họa
Màu Đen
Phiên bản 10HPM
Khung hình Không khung
Địa Chỉ
Địa Chỉ INC
Phương tiện truyền thông Màn tơ
Phương tiện truyền thông Chỉnh trang bàn tay
Trung bình Giấy phim phản quang Oralite
2020
Năm 2012
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc