Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

After Burner- HPM> Archival Pigment Print Pop Artwork by Ces

Artist: những
Kích thước: 11.00in x 17.00in
Chủ đề: Lửa , Trận đấu , Burn , Hút thuốc

Giá bán: $490.00

Mua sau khi ghi- HPM Archival Pigment Fine Art Limited Edition In trên giấy Moab Entrada 290gsm của Nghệ sĩ Ces, Huyền thoại Graffiti Street Pop Art.

Bản in sắc tố lưu trữ có chữ ký năm 2022 • Bổ sung các chi tiết tô điểm độc đáo trên giấy lưu trữ Moab Entrada Rag Bright 290 GSM • 11 x 17 inch Được nghệ sĩ CES làm phẳng, ký và đánh số trong một phiên bản tô điểm giới hạn gồm 10

Ảnh minh họa
Màu trắng
Màu Đen
Phiên bản 10 HPM
Khung hình Không khung
Địa Chỉ INC
Phương tiện truyền thông Bản in sắc tố lưu trữ
Trung bình Giấy Moab Entrada 290gsm
Năm 2022
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc