Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Gần như nhanh chóng> Bản in lụa hiếm của Faile

Artist: Faile
DANH MỤC: Bản in , Ảnh minh họa
Kích thước: 23.00in x 36.00in

Giá bán: $3,000.00

Mua gần như Rapture- Savage Sacred Young Minds Series 23-Color Hand-Pulled Limited Edition Silkscreen Print trên Coventry Rag 310gsm (Deckle Edge) của nghệ sĩ Pop Artwork nổi tiếng của Faile Rare Street Art.

FAILE (American, est. 1999) Title: ALMOST RAPTURE, 2016 Medium: Screenprint trên 100% cotton Rag Archival Paper with Deckled Edges Savage Sacred Young Minds Series

Ảnh minh họa
Màu Màu tím
Màu cầu vồng
Màu đỏ
Phiên bản 100
Khung hình Không khung
Địa Chỉ INC
Phương tiện truyền thông Màn hình lụa 23 màu
Trung bình 310 gsm Coventry Rag
Trung bình Bàn tay
Năm 2016
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc