Không có nghệ thuật trong giỏ hàng
Tác phẩm nghệ thuật giấy Blotter, bản in & nghệ thuật

Giấy Blotter thú vị không chỉ vì chất lượng hấp thụ của nó, mà còn ở cấp độ văn hóa bởi ý nghĩa mà đặc tính này tạo ra. Do đó, giấy thấm có liên quan đến các loại thuốc dạng lỏng, phổ biến nhất là LSD. Đây là một trong những lý do mà các nghệ sĩ đương đại trở nên quan tâm đến việc sử dụng phương tiện đặc biệt này. Một số người trong số họ không ngần ngại kết hợp việc sử dụng tài liệu này với các chủ đề liên quan trực tiếp đến việc sử dụng ma túy, chẳng hạn như Ben Frost, Denial và Ron English. Những người khác thích đề cập đến ma túy một cách tinh tế hơn, dẫn đến kết quả vẫn là ảo giác. Biểu tượng mặt cười, mê cung trippy và các tác phẩm đầy màu sắc là một số chủ đề yêu thích tạo nên cái mà chúng tôi gọi là Nghệ thuật Blotter.


Xếp theo: