Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Dead On> Blotter Paper Artwork Print Art của Herbie Greene

Mua Dead On Blotter Paper Phiên bản giới hạn Lưu trữ Bột màu In Nghệ thuật trên Giấy Blotter đục lỗ của Herbie Greene Tác phẩm nghệ thuật LSD thuộc văn hóa đại chúng.

Lưu trữ Bột màu In trên Giấy đục lỗ Kích thước: 7.5 x 7.5 inch Phát hành: 19 tháng 2021 năm XNUMX

Các phiên bản giấy thấm giới hạn được Zane Kesey đục lỗ thủ công và có thể khác một chút so với ví dụ minh họa.

Ảnh minh họa
Màu Đen
Màu màu xám
Phiên bản 100
Khung hình Không khung
Địa Chỉ INC
Phương tiện truyền thông Bản in sắc tố lưu trữ
Trung bình Giấy thấm đục lỗ
Trung bình Giấy thấm
Năm 2021
StealYoFace vào ngày 12-13-2021 02:27 sáng
Viết nhận xét
BadXuất sắc