Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Descent> Urban Pop Art Giclee Print của Josh Keyes

Artist: Josh Keyes
DANH MỤC: Bản in
Kích thước: 12.50in x 10.50in

Giá bán: $375.00

Mua tác phẩm nghệ thuật đường phố Descent Pop Street Limited Edition Giclee in trên giấy cotton Rag 300gsm của nghệ sĩ hiện đại Urban Graffiti Josh Keyes.

Đã ký 2016 Limited Editon Diện tích hình ảnh của tác phẩm nghệ thuật có kích thước khoảng 8x10 "với đường viền trắng khoảng 1" để cho phép nhiều lề rộng rãi cho việc đóng khung. Các bản in lưu trữ này được tạo bởi PixelPoint Artistry, có chữ ký tay của Josh Keyes. Tác phẩm nghệ thuật được làm trên giẻ cotton 300% Fine Art 100gsm, Optica One, chất nền chính được sử dụng cho Josh Keyes Limited Editions do PPA tạo ra. 12.5x10.5

Ảnh minh họa
Màu màu xám
Màu Màu xanh da trời
Phiên bản Hạn chế
Khung hình Không khung
Địa Chỉ 1212-2
Phương tiện truyền thông Giclee
Trung bình Giấy cotton Rag 300gsm
Năm 2016
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc