Không có nghệ thuật trong giỏ hàng
Tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, chạm khắc

Điêu khắc là một nhánh của nghệ thuật thị giác hoạt động trong không gian ba chiều. Đó là một trong những nghệ thuật tạo hình. Các quy trình điêu khắc bền ban đầu sử dụng chạm khắc (loại bỏ vật liệu) và mô hình hóa (bổ sung vật liệu, như đất sét), bằng đá, kim loại, gốm sứ, gỗ và các vật liệu khác, nhưng kể từ Chủ nghĩa hiện đại, gần như hoàn toàn tự do về vật liệu và xử lý. Nhiều loại vật liệu có thể được gia công bằng cách loại bỏ như chạm khắc, lắp ráp bằng cách hàn hoặc tạo mẫu, hoặc đúc hoặc đúc.


Xếp theo: