Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Bodega Rose Bape STA Planter> Tác phẩm điêu khắc tinh xảo có giới hạn của A Bathing Ape

Mua Bodega Rose Bape STA Planter Limited Edition Jesmonite Sculpture Artwork của Legendary Fine Graffiti Street Artist Bape- A Bathing Ape.

2021 1G23-182-947 / Ivory / F BAPE STA SILHOUETTE CÂY TRỒNG CÂY ĐÚC TRONG JESMONITE. HÀNG TAY SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN

Không bao gồm thực vật.

Ảnh minh họa
Màu Tân
Màu trắng
Phiên bản Hạn chế
Địa Chỉ WH-6
Phương tiện truyền thông Thuốc nhuộm
Trung bình Bê tông Jesmonite
Đóng dấu
Năm 2021
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc