Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Art Is Not a Crime- Hand Candy Silver> Tác phẩm điêu khắc tinh xảo có giới hạn của Mr Brainwash

Artist: Mr Brainwash
Kích thước: 8.25in x 6.50in

Giá bán: $5,500.00

Mua tác phẩm không phải là tội ác- Hand Candy Silver Phiên bản giới hạn Tác phẩm điêu khắc bằng nhựa mạ Chrome của Nghệ sĩ đường phố Graffiti huyền thoại, Mr Brainwash.

Trung bình: Tác phẩm điêu khắc bằng nhựa sơn Chrome Kích thước: 6.5 x 7.25 x 2 in (16.5 x 20.9 x 5 cm) Phiên bản: 95 + 10AP Đã ký và đánh số

Ảnh minh họa
Màu Gói Bạc
Phiên bản 95
Địa Chỉ GRTRM Box-Air3
Phương tiện truyền thông Sơn
Phương tiện truyền thông Nhựa
Trung bình Nhựa
Đóng dấu
Năm 2021
Brush Bandito vào ngày 12-13-2021 03:37 sáng
Nghệ thuật là tự do miễn là bạn không bị bắt
Lều vào ngày 12-13-2021 03:40 sáng
Tính di động của lugubriousness là độc lập trong độ bền của nó.
Viết nhận xét
BadXuất sắc