Không có nghệ thuật trong giỏ hàng

Lady Lips- OG> Limited Fine Sculpture của Ron English

Mua Lady Lips- OG Limited Edition Vinyl Sculpture Artwork của Nghệ sĩ đường phố Graffiti huyền thoại về nghệ thuật Graffiti Ron English.

2022 Phiên bản giới hạn của 100 Solid Vinyl 10x7 Sculpture Rolling Stones Phong cách Kiss Lips Tác phẩm nghệ thuật OG Colorway

“Cứ sau vài năm, tôi lại bắt gặp một thứ gì đó nổ tung và trở nên lớn hơn tôi rất nhiều… Lady Lips là tất cả những gì cần phải nói về Rock and Roll” - Ron English

Ảnh minh họa
Màu Đen
Màu đỏ
Phiên bản 100
Địa Chỉ LC-21
Phương tiện truyền thông Sơn
Trung bình Vinyl
Đánh số tay
Năm 2022
Không có đánh giá cho sản phẩm này.
Viết nhận xét
BadXuất sắc