Không có nghệ thuật trong giỏ hàng
Tác phẩm điêu khắc nghệ thuật đường phố phiên bản giới hạn Shoeuzi

Shoeuzis là những gì bạn gọi là "đồ chơi nghệ thuật". Chúng là những tác phẩm nghệ thuật theo nghĩa chúng là kết quả của một quá trình sáng tạo, nhưng chúng vẫn đủ vui nhộn và vui nhộn để cũng được coi là đồ chơi –không phải súng cầm tay-. J LDN's Shoeuzis bán hết sạch ngay sau khi chúng được phát hành, một điều gì đó cho thấy giá trị tập thể tiềm năng của chúng. Những tác phẩm này, giống như bình xịt, ván trượt và các đồ dùng thể thao khác, là bằng chứng cho thấy văn hóa nghệ thuật đường phố ngày nay đã mở cửa cho việc sử dụng các phương tiện và phương tiện đặc biệt.